אין פעילויות לאחרונה

3 הודעות מבקרים

 1. àðé áàîú îåãä ùáæîï äàçøåï ÷öú äñôîúé àáì æä áâìì ùäéå ìé çîù îàåú åîùäå äåãòåú ççç åáîöá ëæä àúä îú ìäâéò ì600 ìà?? åàí úñúëì òì ëì ääåãòåú ùìé îáòøê: 1-500 àúä úøàä ùàéï ìé áëìì ñôàí åáéï ä500 ì600 çåõ îñôàí éù ìé îìà äåãòåú ùòðéúé áàîú ìàðùéí
  îöèòø òì îä ù÷øä àáì îöã ùðé àðé îñúëì òì æä åàðé çåùá òì äàçøéí ùâí òùå àú æä ëîå ìîùì éìã ùúåê çåãùééí äâéò ì600 äåãòåú ðùîò ìê äâéåðé?
  î÷ååä ùäáðúä
 2. צפייה בשיחה
  ìîä àúä ñúí ëåúá áëì àùëåì " úåãä" áùáéì ùéäéä ìê ëàéìå äåãòåú ?
 3. צפייה בשיחה
  ùìåí øéàéúé ùòðéú ìùàìúé áö'è
  òì äùàìä òí éù úåëðú ôøéöä ì 3.0 ìxp åìà ìî÷
  åøöéúé ìá÷ù îîê òí úåëì ìòæåø ìé áìäáéà ìé ùí ùìä àå ÷éùåø ùìä àå ùì äîãøéê
  äîúàéí âí ìxp

  úåãä øáä ìê åéåí ðäãø
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3
אודות ram700

מידע בסיסי

תאריך לידה
January 18, 1995 (26)
אודות ram700
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb
יש לי גירסה:
4.2.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
620
ממוצע הודעות ליום
0.13
הודעה אחרונה
בעיה/ גרסה 5 03/09/11 14:16
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
3
הודעת גולשים אחרונה
24/08/09 18:00
Total Thanks
Total Thanks
7
מידע כללי
פעילות אחרונה
23/01/12 09:51
תאריך הצטרפות
19/03/08
הפניות
0