שיחה בין d3one ו- dannybl

2 הודעות מבקרים

  1. äéé îä äòéä??
  2. ùìåí åîä ùìåîê
    àðé àùîç îàåã àí úéöåø àéúé ÷ùø ì 0578151163 åúåëì ìäñáéø ìé àéê òåùéí àú æä?
    ãðé
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2