שיחה בין lirn8 ו- ultimate

1 הודעות מבקרים

  1. äéé.. éù é àééôàã 16 â'éâä ëáø áùøàì . àðé âø áäøöìéä.
    àí àúä øåöä ì÷ðåú åàúä øöéðé úùìç ìé îééì..
    weiser.ariel@gmail.com
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1