מחשב כף יד

צפייה בגרסה מלאה : נרתיק Vulcan של SwitchEasy לאייפון 3G/GS כשפחות, שווה הרבה יותר..Eli
03/04/10, 12:48
רבים יאמרו "כל האייפונים זהים. האמצעי הבולט להתבדל ולבדל הוא הנרתיק החיצוני
הכיסוי, או אם תרצו, מגן הגב. זה המקום להתפרע ולהפגין בו אופי וסגנון אישי, לפעמים תוך שכחת יעודו המקורי של הנרתיק. לספק לאייפון היקר הגנה מפני מכות ושריטות

<link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Celi%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtm lclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Celi%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtm lclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Celi%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtm lclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>HE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
מאת: סער אביגור ;<o></o> צילום: איריס אביגור ל- א.ס.י.פ/ערוץ 3<o></o>

חברת Switcheasy (http://www.switcheasy.com/) רכשה לה תוך זמן קצר יחסית (מאז ינואר 2005) שם מכובד בתחום, עם מוצרים בעלי עיצוב מוחצן משהו, חזקים, משדרים היי-טק, עשויים חומרים אקזוטיים ו.. מתומחרים בקצה העליון של הסקאלה. בעוד שמזה זמן ניתן לרכוש נרתיקי הגנה מפלסטיק בעשרות בודדות של שקלים, אף פחות, מוצרי דגל של Switcheasy, כמו ה- Rebel Serpent (http://www.switcheasy.com/products/RebelSerpent/RebelSerpent.php?color=black)וה- Reptile (http://www.switcheasy.com/products/Reptile/Reptile.php), עשויים פולקרבונטים היברידיים, יעלו לנו בסביבות ה- 200 ש"ח. בעצם אם ניקח בחשבון שלכל נרתיק כזה מצורף "קיט" אביזרי קצה הכולל, לפחות, 2 X מגני מסך באיכות סבירה, פלאג (אחד או יותר) לכיסוי שקעי האוזניות והסנכרון/טעינה, מטלית מיקרופייבר לניקוי המסך ובהתאם לדגם, גם מעמד להצבת האייפון על השולחן, ומתאם לעריסת הסנכרון אוניברסאלית של אפל, המחיר נוח יותר לעיכול.

http://www.switcheasy.com/products/Vulcan/productwindow/Clear/b.jpg

נרתיק Vulcan (http://www.switcheasy.com/products/Vulcan/Vulcan.php), מוצר חדש יחסית של החברה, הושק בתערוכת CES האחרונה בווגאס, מנסה לחזור לפשטות, היעילות והמחיר הנוח יותר שמציעים נרתיקי הסיליקון הנפוצים. אלא ש- Switcheasy כדרכה. חומר הגלם איננו סיליקון חלש, לוכד אבק ומאבד צורה, אלא Hydro Polymer. חומר גלם חזק, שריד, בעל תכונות בלימת זעזועים, גמיש ועם זאת שקוף כקריסטל, חלק כזכוכית, בולם כגומי, וקשיח-למחצה. כפי שהורגלנו, הנרתיק כולל את "קיט" אביזרי הקצה הצפוי, וכפי שרצינו, המחיר נמוך (יחסית ל- Switcheasy).

ה- Vulcan ככל מוצרי Switcheasy מיובא לישראל ע"י קבוצת גולדסטרים מקרית-ביאליק, כבר זמין בחנויות גאדג'טים נבחרות (http://www.itel.co.il/shop/product_info.php?products_id=311) ומחירו המומלץ לצרכן 140.00 ש"ח. קיבלנו מהחברה דוגמה לסקירה, להלן הסיפור המלא.

===============

אוהבי נרתיקי הסיליקון, התעודדו. הנה באה Switcheasy ועשתה משהו גם "עבורכם". עם המראה והתחושה המוכרים, אבל באיכות ובסטייל. גם במחיר, אבל זה כבר נתון לשיקול אישי, שכן היקר לאחד, זול לאחר.

מה שבולט ב- Vulcan, ממבט ראשון, זו שקיפותו המלאה של חומר הגלם ההידרו-פולימרי. הנרתיק מוצע בשתי וורסיות צבע. שקוף לגמרי ו"מעושן". אנחנו קבלנו את הדגם השקוף לגמרי. כשהוא מולבש על האייפון, הנרתיק מציג את מלוא יופי עיצובו של הטלפון, בכלל זה את טבעת הכרום מסביב למסך ואת לוגו התפוח בגב הטלפון.

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan02.jpg

שני פסי קישוט, כמעט מרומזים, שוברים מעט את מראה ה"אין כיסוי". אפשר להתווכח על נחיצותם אבל כאמור ומכל מקום הם לא בולטים מדי. כמעט וקשה היה לצלם אותם. הישג לצלמת המערכת. אפילו לוגו הייצרן, המובלט מסורתית בתחתית גב נרתיקי החברה, שקוף לגמרי. צניעות המכבדת את ייצרן האייפון.

מי שמכיר את מוצרי החברה האחרים, ימצא גם ב- Vulcan כיסוי מלא לכפתורי הלחיצה, למעט סליידר ההשתקה. כך בדופן שמאל של האייפון, שם כפתורי בקרת עוצמת הקול. הכיסויים בולטים מעט ומהווים חלק מהיציקה. להבדיל מבנרתיקים אחרים של אותו ייצרן, מספיקה לחיצה קלה כדי להפעיל את הכפתור מתחת. שמועה ברשת טוענת שנעשתה כאן הרכבה של כיסויי סיליקון גמיש בתוך גוף הנרתיק העשוי הידרו-פולימר חצי קשיח. אם זה נכון, לא רואים לכך סימנים והכל נראה מיקשה אחת, רק עובד הרבה יותר טוב מבדגמים קודמים, כמעט ולא נדרשת לחיצה חזקה כדי לחוש בתגובת הכפתור שמתחת.

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan04.jpg

בראש המכשיר, כיסוי ללחיץ השינה (מפסק ראשי), ופתח תואם לשקע האוזניות. גם כאן, מספיקה לחיצה קלה להפעלת הכפתור, אבל תגובתו אינה מוחשית. אחרי לחיצה או שתיים מתרגלים לזה. פתח שקע האוזניות ניתן לכיסוי באמצעות פלאג מיוחד (יש שניים ב"קיט") שמצורף לחבילה (עוד עליו בהמשך).

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan06.jpg

בתחתית הנרתיק פתחים לשקע סנכרון/טעינה, לרמקול הפנימי ולמיקרופון המובנים באייפון. הפתחים מתיישבים במקומות המדוייקים. הישג כשלעצמו לנרתיק גמיש באשר הוא. משום שמדובר בחומר גלם חצי-קשיח, יש להניח שהפתחים ישארו במקומות הנכונים לאורך זמן. את פתח הנרתיק לשקע סנכרון/טעינה ניתן לכסות בפלאג מתאים (יש שניים ב"קיט").

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan05.jpg

הנרתיק מכסה את האייפון מכל צדדיו, כולל את טבעת הכרום בחזית ומגן על האחרונה באמצעות שפה בולטת, החובקת היטב ובמהודק את פס הכרום ומונעת ממנו שריטות, במקביל מגנה במידה מסויימת על המסך במקרה של נפילת האייפון על פניו. אישית, אני מעדיף נרתיקי הגנה עם שפה בולטת אל מעבר לפני שטח המסך. נכון שזה לא יגן עליו ממפגש ישיר עם חפץ חד, אולם נפילה מגובה נמוך, על משטח ישר, תבלם היטב על-ידי שפת הנרתיק הבולטת.

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan07.jpg

נרתיק ה- Vulcan אינו מוסיף עובי ניכר לאייפון, ושומר במהודק על קווי המתאר המקוריים שלו. ההידרו-פולימר החצי-קשיח משמר את הצורה שניתנה לנרתיק ביציקה, ומתלבש על האייפון בלא להותיר מרווחים מביכים. האמת היא שתוך זמן קצר אחרי ההתקנה, שכחתי שיש לי נרתיק על האייפון. גם הודות לתחושה החלקה של חומר הגלם, הדומה לתחושת המגע בגב האייפון העירום. ובכל זאת קיים הבדל. הנרתיק, בדומה לנרתיקי סיליקון, כאילו נדבק ליד ולמרות חוסר טקסטורה יוצרת חכוך, ספק אם יחליק מהיד ובכלל זה יד מיוזעת.
מה שהפתיע הוא שטקסטורת חיכוך קיימת, אבל דווקא מצדו הפנימי של הנרתיק. ייתכן וזו תורמת את חלקה לחיבוק האיתן של הנרתיק את האייפון, אבל ייתכן שבמשך הזמן זו תהיה גם מלכודת לחלקיקי אבק העלולים לשרוט את גב המכשיר. הפניתי שאלה בנושא לתמיכה הטכנית של החברה ונאמר לי שהטקסטורה הפנימית משמשת להגברת אחיזת הנרתיק באייפון. בכל מקרה, כמו עם פסי הקישוט הנזכרים לעיל, זו טקסטורה כמעט מרומזת, עוד אתגר לצילום, ניתן לראותה רק בזוית מסויימת ומה שמעניין, היא לא מפריעה כלל לשקיפות הקריסטלית של הנרתיק מבחוץ. מעניין..

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan11.jpg

"קיט" אביזרי הקצה המצורף, נדיב למדי. 2 X מגני מסך מסיליקון שקוף. נדבקים מאליהם וכוללים טיפול Anti-Glare. איכות מגני המסך סבירה ומנסיון עבר עם מגני מסך של Switcheasy, צפוי להם אורך שירות של כשנה, עם החלפה במחצית. יש טובים מהם, אולם גם מגן מסך טוב פחות יעלה בשוק החפשי כ- 40.00 ש"ח, כך שהמצאותם בחבילה בהחלט ממתיקה את גלולת המחיר. בנוסף ניתן למצוא זוג פלאגים לכיסוי שקע האוזניות ועוד זוג לכיסוי שקע סנכרון/טעינה. אני, למשל, נושא את האייפון שלי בכיס המכנסיים, שם הוא פוגש אבק ושאריות אבקת כביסה. טוב לדעת שלפחות שקע האוזניות מוגן היטב מחדירות בלתי מורשות.. מטלית מיקרופייבר לניגוב המסך, חיונית לפני התקנת מגן המסך וכרטיס להוצאת בועיות אויר בעת התקנת הנ"ל משלימים את הקיט. מי שמורגל בנדיבות של "קיט" אביזרי הקצה בנרתיקי Switcheasy אחרים, יבחין בהיעדר מתאם לעריסת סנכרון האוניברסאלית של אפל, ובהיעדר מעמד להצבת האייפון על השולחן. חסכון מצד הייצרן, שמאפשר את הקטנת האריזה ובסה"כ את הנמכת המחיר.

אני מרבה להשתמש בעריסת הסנכרון האוניברסאלית (מוצר רשמי של אפל, להשיג בחנויות iDigital), בהיעדר מתאם מצורף אני משתמש במתאם רגיל של Switcheasy שבגבו הדבקתי שתי פיסות וולקרו (הצד הרך) להתאמה מושלמת.

כך נראית פריסת ה"קיט" המצורף ל- Vulcan.

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan12.jpg

למתעמקים בפרטים הקטנים, שימו לב. יש השקעה לא קטנה בפלאגי הכיסוי לשקעי האוזניות והסנכרון/טעינה. הפלג לשקע האוזניות בנוי כך שכשיוכנס בזוית הנכונה, הוא יתמזג בקווי המתאר של הנרתיק ולא יבלוט כלל. עבודה יפה. כדאי לשים לב ולהכניס בזוית הנכונה.

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan10.jpg

כך גם עם פלאג ההגנה לשקע סנכרון טעינה, שמלבד תאימותו לקוי המתאר של הנרתיק, Switcheasy הלכו עמו עוד צעד אחד קדימה ונתנו בו "שן חולצת", כדי שיקל לשלוף אותו החוצה.

http://www.mobilityfreak.co.il/Files/NewsImages/image/Vulcan13.jpg

סיכומים:

Vulcan, נרתיק ההידרו-פולימר החדש של Switcheasy ימצא חן בעיני כל מי שמאמין ש"פחות זה יותר". זה כולל את אלו שעד היום, העדיפו להסתכן מעט בשריטת גב האייפון ולו שלא להסתיר את עיצובו. שקיפות מוחלטת ותוספת מזערית לעובי הטבעי, יחבבו עליהם את ה- Vulcan.
החומר ממנו עשוי הנרתיק, אף לפני כל ההסברים הטכניים והבטחות הייצרן, עושה רושם טוב. אחיזת הנרתיק באייפון איתנה. הוא לא זז כלל וזה מבטיח מקסימום בטחון לאי שריטת הטלפון ע"י הנרתיק עצמו. טפו.. טפו.. טפו.. הנרתיק יושב טוב ביד, למרות שהוא חלק הוא אינו מחליק.
ברמה הגנתית, שזה הרי ייעודו המקורי של נרתיק, די ברור שה- Vulcan יגן משריטות מזדמנות ויבלום נפילות קלות על משטחים ישרים, יותר מנרתיק פלסטיק קשיח ובטח שיותר מנרתיק סיליקון מסורתי וזול. במקרה האחרון הודות לתכונות חומר הגלם ולכיסוי המלא מכל צידי האייפון, כולל הפתחים וכפתורי הלחיצה.

המחיר, ובכן לא זול, אבל גם לא ציפינו למחיר זול מחברה שממוצבת בחזית טבלת המתחרים בתחום מוצרי ההגנה. כתמיד, מומלץ לבדוק מצב מחירים עדכני בזאפ או במנועי השוואת מחירים אחרים, לפני קנייה.

בעד:

- מראה, שקיפות המציגה את עיצובו המקורי של האייפון
- תחושה, דומה לתחושת המגע באייפון ללא כיסוי, אינו מחליק מהיד
- מידות, תוספת מזערית לעובי המכשיר
- הגנה סבירה ומקיפה בהחלט, כולל שפת הגנה בולטת מסביב למסך
- שיפור בלחץ על הכפתורים המכוסים, יחסית לדגמים קודמים
- זוג פלגי הגנה לשקעים מכל סוג. אפשר לאבד אחד ועדיין יש עוד אחד..
- כיסויי הכפתורים בולטים ומאפשרים תפעול עם כפפות, פחות רלוונטי באיזורנו..

נגד:

- למרות הדיוק האופייני למוצרי החברה, פתח עדשת המצלמה לא ממש ממורכז. לא שזה מפריע לתפקוד, אבל בנרתיק חצי-קשיח אפשר לדייק קצת יותר ועובדה, ייתר הפתחים ממוקמים לתפארת
- היעדר מתאם לעריסת סנכרון אוניברסאלית של אפל (ראה פתרון מומלץ לעיל), היעדר מעמד הצבה על שולחן (מצורף לדגמים אחרים של החברה)
- מחיר, אבל זה כבר עניין אישי ולגבי דידי, סביר בהחלט לאור הבטחות השרידות לאורך זמן

ניתן לרכוש VULCAN ב-www.iTel.co.il (http://www.itel.co.il/shop/product_info.php?products_id=311)


------------------------------------------------------------------
מאת: סער אביגור © א.ס.י.פ/ערוץ 3 - 2010

צילום: איריס אביגור, לא.ס.י.פ/ערוץ 3

Switcheasy, iPhone ו- Apple הנם שמות רשומים השייכים לבעליהם

elivne
03/04/10, 23:09
חסרון גדול: מצהיב אחרי מעט זמן.
מלבד זאת, נרתיק מעולה!!

Bar
03/04/10, 23:29
חסרון גדול: מצהיב אחרי מעט זמן.
מלבד זאת, נרתיק מעולה!!

אצלי כבר חודש ולא הצהיב אפילו טיפה...למרות שזה יכול להיות יפה אם מסתכלים על זה בצורה אומנותית משהו..

elivne
04/04/10, 01:50
אצלי כבר חודש ולא הצהיב אפילו טיפה...למרות שזה יכול להיות יפה אם מסתכלים על זה בצורה אומנותית משהו..

בקרוב אצלך...

1. מצהיב והתוצאה לא יפה.
2. צובר אבק בין פס הכרום שסביב המסך לבין הכיסוי ויוצר שריטות בכרום.

ולמרות שני אלה, הכיסוי היחיד ששרד אצלי, דק מגן משריטות ואסטטי.

Vatos-Locos
04/04/10, 02:05
בכיסויים לבנים הדבר היחיד שלדעתי שומר על הצבע שלו זה פלסטיק מבריק קשיח, לא חומרים גמישים/רכים/וואטאבר, כמה שלא ניסו לעשות הכלאות לא נתקלתי בשום חומר כזה ששומר על הגוון הלבן לאורך זמן.

אבל חוץ מזה, כן, ה-vulcan הוא אחד הכיסויים המרשימים של השנה האחרונה, מומלץ מאוד.

harel147
04/04/10, 09:02
יום שלישי רצתי על ההליכון, הוא בטעות נפל מההליכון על המסילה (כשהוולקן מולבש עליו) ועף במהירות של 12 קמ"ש מטר וחצי וניכנס בקיר... הפסקתי לרוץ ובדקתי אם הוא עדין חי, ולא היית לו שום שריטה על האייפון. באותו רגע בירכתי את היום שקניתי את הוולקן... מומלץ מאודד לכולם, גם לי יש אותו באזור החודש והוא לא הצהיב ביינתים..

Bar
04/04/10, 12:10
יום שלישי רצתי על ההליכון, הוא בטעות נפל מההליכון על המסילה (כשהוולקן מולבש עליו) ועף במהירות של 12 קמ"ש מטר וחצי וניכנס בקיר... הפסקתי לרוץ ובדקתי אם הוא עדין חי, ולא היית לו שום שריטה על האייפון. באותו רגע בירכתי את היום שקניתי את הוולקן... מומלץ מאודד לכולם, גם לי יש אותו באזור החודש והוא לא הצהיב ביינתים..

חח סליחה על חוסר האנושיות אבל רק מלדמיין את הסיטואציה התפוצצתי מצחוק...הייתי משתגע במקומך...אבל אני שמח לשמוע את זה ומברך על הקנייה שעשיתי!!

yoleboss26
04/04/10, 15:08
נרתיק מאוד מאוד מאוד מאכזב.
רכשתי אותו תמורת 155 ש"ח מאיי.טל. לאחר פחות מחודש המגן נראה אפור, האייפון (הלבן) שלי נראה חולה כאשר הוא בתוך הכיסוי. גם אני התלהבתי בהתחלה מה-Vulcan, אבל מסתבר שזרקתי 155 ש"ח לפח.

Bar
04/04/10, 15:15
נרתיק מאוד מאוד מאוד מאכזב.
רכשתי אותו תמורת 155 ש"ח מאיי.טל. לאחר פחות מחודש המגן נראה אפור, האייפון (הלבן) שלי נראה חולה כאשר הוא בתוך הכיסוי. גם אני התלהבתי בהתחלה מה-vulcan, אבל מסתבר שזרקתי 155 ש"ח לפח.

ברצינות?!
לא נתקלתי בכיסוי יותר דק שמגן כך על המכשיר, מגיע עם כל התוספות יחד איתו וגם נראה כל כך יפה...

Vatos-Locos
04/04/10, 15:17
bar212, כשהאייפון הצחור שלך פתאום נראה צהוב/חום/אפור, ממש לא אכפת לך מהעובי וההגנה שהכיסוי נותן.
זאת באמת בעיה מצערת עם TPU, דווקא בוולקן זה קורה פחות מאשר עם כיסויי TPU זולים מאיביי.

yoleboss26, ניסית לפנות לחנות/יבואן לראות אם האחריות מכסה את הבעיה הזאת?

yoleboss26
04/04/10, 15:19
רעיון, אני אברר את זה איתם.

תודה רועי,
חג שמח! :)

Bar
04/04/10, 15:21
bar212, כשהאייפון הצחור שלך פתאום נראה צהוב/חום/אפור, ממש לא אכפת לך מהעובי וההגנה שהכיסוי נותן.
זאת באמת בעיה מצערת עם tpu, דווקא בוולקן זה קורה פחות מאשר עם כיסויי tpu זולים מאיביי.

Yoleboss26, ניסית לפנות לחנות/יבואן לראות אם האחריות מכסה את הבעיה הזאת?

יכול להיות שאתה צודק...אולי לאורך זמן זה באמת יקרה לי אבל בינתיים אני מרוצה.

בכל מקרה כל כיסוי שקוף נוטה להצהיב (ולכן קניתי את זה כי הוא מפולימר וחשבתי שזה אולי יתקן את העניין) כנראה שאני מתבדה אך בכל זאת אני אחכה ואראה.

Omri David
04/04/10, 15:24
נרתיק מאוד מאוד מאוד מאכזב.
רכשתי אותו תמורת 155 ש"ח מאיי.טל. לאחר פחות מחודש המגן נראה אפור, האייפון (הלבן) שלי נראה חולה כאשר הוא בתוך הכיסוי. גם אני התלהבתי בהתחלה מה-Vulcan, אבל מסתבר שזרקתי 155 ש"ח לפח.

בעיה נפוצה יש לך
צור קשר עם החברה והם יעזרו לך בנושא ויש להם פרופיל בפייסבוק אפשר להתעדכן גם שם על הדברים.

http://www.facebook.com/#!/photo.php?pid=5009401&o=all&op=1&view=all&subj=188024660977&aid=-1&id=709239415&oid=188024660977

______________
אלי בקשר לסיקור אחלה סיקור קבל ח"ח

SaarAvigour
04/04/10, 22:52
גם אצלי עדיין לא הצהיב, נמצא על האייפון שלי מספר שבועות. בינתיים מרוצה משמירת הצורה (לא נמתח, לא התרופף), השקיפות (עדיין נראה כמו זכוכית) וההגנה ההיקפית (כולל ה"פקק" לאזניות, אני משתמש באזניות A2DP ולא בא לי על חדירת אבק דרך שקע אזניות שממילא איני משתמש בו..). נראה שהוולקאן ישרוד אצלי יותר מחיפויים אחרים. ימים יגידו.. :-)

========
סער אביגור
מחבר הספר: אייפון-מדריך בגובה העיניים
http://bit.ly/7HllzQ

valersky
07/04/10, 17:17
משום מה למרות שהזמנתי את הנרתיק השקוף.. האייפון השחור לי ניראה כסוף מאחורה ולא שחור.. זה ממש מוזר..
רואים את הלוגו של אפל ואת הכיתוב למטה של IPHONE
וכל השאר ניראה כסוף..
http://up203.siz.co.il/up1/moynnjhdwlhm.jpg (http://www.siz.co.il/)

זה בסדר?

elivne
07/04/10, 17:18
זה הנרתיק הלבן...

valersky
07/04/10, 17:20
מה זה לבן.. היה כתוב באתר של אייטיל או שקוף או מעושן.. לקחתיח שקוף.. בסוף הוא לא ממש שקוף.. הוא אמנם בהיר.. אבל מאוחרה ממש לא כזה אלא מחוספס כמו שניארה בתמונה..

Vatos-Locos
07/04/10, 17:51
הכוונה בשקוף זה שדרך הכיסוי אתה יכול לראות את הלוגו של האייפון, את הטקסט, הכיסוי הוא לא בצבע מלא אלא שקוף, שניתן לראות דרכו...

valersky
07/04/10, 18:00
בסדר.. אני לא הולך להתלונן או משהו... זה מספק אותי.. זה סהכ יפה וכו'.. ברור שזה סוג של שקוף.. אבל זה לא היה ברור לא מהסקירה ולא מהפירוט בחנות שהשקוף הוא שקוף חלקית.. והוא מיועד יותר לאייפונים לבנים מאשר לשחורים.. אם הייתי יודע כמעט בטוח שהייתי מזמין את המעושן..

Vatos-Locos
07/04/10, 18:04
לא עשית מספיק research...
אם תסתכל בפורום אביזרים (הראשי, לא בתתי-הפורום) יש סקירה שעשיתי על ה-vulcan, בסוף הדף יש תמונות של הדגם שלך על מכשיר שחור ורואים שהוא לא crystal clear.
או שפשוט היית יכול לשאול בפורום לפני...

valersky
07/04/10, 18:04
יש סיכוי שאם יש לי אינביזיבל שילד על הגב זה לא יושב בצורה מושלמת?

Vatos-Locos
07/04/10, 18:07
כן, עם bestskinsever לא הצלחתי להרכיב את הוולקן בכלל...

valersky
07/04/10, 18:08
עשיתי דווקא מחקר סבבה.. יחסית לעובדה שזה כיסוי חדש.. סתם פשוט חשבתי שכדאי שיציינו את זה באתר איפה שמוכרים.. כי יש אנשים שקונים גם בלי לעשות מחקר.. ועם כתוב שקוף אז שקוף.. שיכתבו מעושן לבן או מעושן שחור..
זה יותר ברור מאשר סתם שקוף.. זה מטעה.. גם על הקופסא כתוב שזה מומלץ לבעלי אייפון לבן..

lougasi
15/04/10, 08:44
אני ועוד 2 חברים קנינו את הvulcan לפני חודשיים בערך, ושלושת הכיסויים נראים נורא, הצהיבו ברמות קשות.

Vatos-Locos
15/04/10, 08:49
בלבנים? זה ידוע...
השחורים נראים מצויין גם אחרי שימוש מסיבי של כמה חודשים (מניסיון).

SaarAvigour
15/04/10, 09:25
גם הלבן שלי לא נראה רע בכלל. בעיין בוחנת ממש אפשר לומר שיש "הזהבה" קלילה, אבל בינתיים, זהו הנרתיק שהכי הולם את האייפון הלבן שלי. לגמרי לא נורא וההיפך מזה. כבר היו לי שקופים והוולקן מזהיב יחסית פחות משקופים אחרים, לאורך אותו זמן.

לטובת מי ששוקל לבדוק את הוולקן השקוף. לדעתי, לכו על זה. האיכות מעולה, הגוון ה"זהוב" זניח באמת.

==========
סער

harel147
15/04/10, 13:35
גם שלי קצת הזהיב כבר... באסה אבל זה לא ממש בולט, אני מקווה שישאר ככה ולא יגיע למצב יותר גרוע

aor26
15/04/10, 14:02
לא עובד עם סקינים בדוק.
יש לי תשחור, השתמשתי בו חודשיים ואז התקנתי bse.
השקעתי בהתקנה של זה מלא אז חבל לי להוריד את הסקין חח
עוד חודשיים שלוש ככה אני בטח יוריד אותו ויחזור לvulcan

knowlessence
25/04/10, 15:47
יש לי אותו כמה שבועות והוא שינה צבע לכחול/אפור. אולי כי שמתי אותו בכיס האחורי?
הוא נראה זוועה אבל לזכותו יאמר שהאייפון נפל לי מהכיס באמצע שיעור, אין בנאדם שלא שמע את המכה והאייפון יצא חי.

אולי יש דרך לנקות אותו שיחזור להיות שקוף?

elroy45
09/05/11, 17:34
הכיסוי לא נוח