הורדתי openSSH גם מסידיה וגם מאינסטולר באף אחד מהם זה לא עבד...
הכנסתי IP סיסמא ומשתמש וזה פשוט לא התחבר

"connection timed out"