ערכה מלאה.
מצב מעולה, 2.2.
סים פרי (שלג צהוב).

ליצור קשר לפרטי.