Dvd נייד מסך ענקי 9 (לא הרגיל)

קורא הכל.... טוב לריתוקים בצבא ולטיולים ולטיסות

מכשיר פצצה בצבא שחור...


רוצה להחליף בעד.. אייפוד

אני ישמח להצעות!