עד 600 גג כי בחנויות מוכרים ב 900 + יש דור יותר מתקדם + הוא משומש
מי שמוכר ישלח לפרטי מי שלא שלא יגיב
תודה