אתם מכירים בעיה כזאת?
יש לי האייפוד נאנו האחרון,זה שיצא לפני שנה
הוא לא מזהה אותו פתאום באייטיונס