לביצוע פרוייקט FREELANCE עבור חברת תוכנה
מייל ל tal.shahar@mobile-mx.com