מאיזה אתר אני מוריד משחקי נוס?
ואיך אני בידיוק עושה סניכרון עם האיטונוס ?
עם משהו יכול להסביר לי שלב בשלב זה יעזור