לדוג' האקולייזר של האייפוד, תמיד חוזר להיות כבוי..

זה מעצבן.

יש פיתרון?