מעוניין להוריד אפליקציה כלשהי, מופיע הסימן של ענן עם חץ כלפי מטה, מה זה אומר?