מכשיר חדש.
הוחלף במסגרת אחריות בDCS.

2400 שקל.
לא גמיש.