ברשותי דגם ראשון האם לשדרג לשני או לפרו או בכלל לא לשדרג מה אומרים