Macbook Pro Retina 13 (2015
Intel Core i5
8GB RAM
512GB SSD

הדגם שעדיין לא קיצצו את החיבורים *המחשב עם זמן מגוחך של עבודה (עבד במצטבר כשבועיים) שימש כמחשב שלישי
מחשב מציאה-כמעט לא היה בשימוש נמכר בגלל חוסר שימוש (מסתבר ששני מחשבים ניידים, אייפד ומחשב נייח מספיקים)

מחיר: 5500ש"ח
סער: 0549982267