יש לי שיר ספציפי שאני רוצה לשים אותו כצלצול לאייפון הבעיה שאני לא מצליח.
יש אפשרות להמיר אותו לקובץ שמתאים לאייפון?
זה שיר מלא אך אני יכול לערוך אותו שיהיה כצלצול?