כשהולכים באייפון להגדרות - מקלדת ישנה האופציה "הכתבה" למה היא מיועדת?
חשבתי שזה כדי להכתיב לסירי אבל בדקתי וגם כשהאופציה לא מופעלת אם ביקשתי מסירי לכתוב פתק היא כתבה.