למכירה, סים פרי.
2250. לא החלפות.ֿ

יריב
0524262242