מה קורה עם המילון אחים שלי....
אני רוצה לשים מילון ... הבנתי שיש בעיות שהוא קורס כל הזמן..
מישהו ?