האם אפשר להוריד מאיפהשהו מחשבון משוכלל עם חזקות ושורשים וכל הדרעק הזה?