ממולץ לפרוץ את הטאץ (1.1.3) אם הפריצה החדשה שיצאה?