האם אפשר שתייר אמריקאי יביא ipad?
ולא יקחו לו אותו הנתב"ג?
האם הוא עובד במסלול אדום או ירוק?