הרבה אנשים אמרו לי שתיהנה בעיה כאנשים שהזמינו טיימס בגלל שמכון התקנים יאלץ לבצע בדיקות למכשיר טרם מכירתו בארץ האם הדבר נכון?