אין פעילויות לאחרונה

6 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  äéé àðé ìà îöìéç ìùìåç ìê äåãòä ôøèéú îùåí îä. úåãä òì ääöòä àçé. àðé îçôù ìáï áìáã - îúðú éåîåìãú ìçáøä ùìé. àí éù ìê ëæä, ÷ç îîðé 4200 áîæåîï.
 2. צפייה בשיחה
  äîúàí 30 ôéï òåã øìáðèé?
 3. צפייה בשיחה
  ùìåí
  ùìç ìé äåãòä áôøèé ìâáé äàééôåï úåãä
 4. צפייה בשיחה
  äàí äàôì èé åé òãééï à÷èåàìé?

  øåòé.
 5. צפייה בשיחה
  á÷ùø ìàééôã ùàúä îåëø.. àéôä äåà ðé÷ðä?éù ÷áìä? äîëùéø ú÷éï á100%? éù ìå ñøéèåú? åîàéôä àúä? áúåãä ùé!
 6. צפייה בשיחה
  àí àúä øåöä àðé éëåì ìäöéò ìê àìó ù÷ìéí òì äàééôåï.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 6 הודעות גולשים מתוך 6
אודות Shaisepsep

מידע בסיסי

אודות Shaisepsep
יש לי מכשיר:
iPad 2 WiFi 16gb
יש לי גירסה:
1.0.2
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
0
ממוצע הודעות ליום
0
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
6
הודעת גולשים אחרונה
11/11/13 14:48
Total Thanks
Total Thanks
1
מידע כללי
פעילות אחרונה
23/12/13 11:23
תאריך הצטרפות
11/07/11
הפניות
0