אין פעילויות לאחרונה

4 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  îòåðééï áäçìôä òì âìà÷ñé èàá äçãù ìáï åàðé éåñéó ìê àí öøéê ?
 2. צפייה בשיחה
  ÷åáìéå,
  øàéúé ùàúä òåæø äîåï áôåøåí åâí òæøúä ìé áòáø ìëï àðé îòåðééï ìôðåú àìéê ìòæøä ÷èðèðä, àùîç àí úùìç ìé ÷éùåø àå îãøéê àéê ìäú÷éï âééîáåé ìàééôåï 3gs . áúåãä àáé
 3. ùìåí ÷åáìéå,

  ëúáúé îãøéê "àéê ìäëðéñ ñøè" åçì÷ îäúîåðåú äåöâå ë÷éùåøéí åøöéúé ìùàåì àí úåëì ìôúåç àú äîãøéê áùáéì ùàðé éòøåê àåúå îçãù ëãé ùäúîåðåú éåöâå ëäìëä.

  úåãä øáä òì äòæøä, ãï âøéï
 4. àðé øåöä ìäåñéó òáøéú ìâéøñä 1.1.4 åäîãøéê àéðå òåìä îä àôùø ìòùåú ? (åìà àðé ìà îòåðééï ìòãëï àú äâéøñä ì-2.2.1) àðé öøéê àú äâéøñä äéùðä
  (ëáø ÷ðéúé îëí àú äúåëðä ìàééôåï äùðé ùìé åáîëùéø äæä àðé öøéê âéøñä éùðä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 4 הודעות גולשים מתוך 4
אודות קובליו

מידע בסיסי

תאריך לידה
February 14, 1987 (35)
אודות קובליו
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb SF
יש לי גירסה:
4.0.2
חברת סלולר:
סלקום
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
416
ממוצע הודעות ליום
0.08
הודעה אחרונה
אייפון 4, 16 ג'יגה, סים פרי - למכירה (!!!) 03/01/12 07:50
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
4
הודעת גולשים אחרונה
26/12/11 08:54
Total Thanks
Total Thanks
2
מידע כללי
פעילות אחרונה
12/07/12 13:02
תאריך הצטרפות
16/03/08
הפניות
0