אין פעילויות לאחרונה

3 הודעות מבקרים

 1. àðùéí àðé ëîòè åìà ðëðñ ìãó äæä àí àúí øåöéí îùäå úùìçå äåãòä ôøèéú
 2. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê
  äàí àôùø ì÷áì àúøéí ùì îùç÷éí åúåëðåú ôøåöåú.
  éù îùç÷ ùàðé îàåã øåöä - Hero_Of_Sparta
  úåãä
  ìéàåø
  lioriris@gmail.com
 3. צפייה בשיחה
  àçé, öøéê òæøä.....
  îùåí îä àúîåì òãëðúé áàééôåï (ãåø ùìéùé âøñà 2.2) îñ' úåëðåú åìàçø ùëéáéúé äåà ìà ðãì÷...
  ëøâò àðé àåáã òöåú åçåùá òì îäìòùåú àåìé øéñèåø...
  éù ìé îñ' ùàìåú:
  1. îä ëãàé ìé ìòùåú áî÷åí øéñèåø ëîåáï äàí éù àéæùäå ôúøåï...
  áîéãä åàðé îáöò øéñèåø:
  1. îä ìòùåú á÷ùø ìòáøéú äçéðîéú???
  2.îúé áëìì éåöàú âøñà 3 åäàí ùååä ìäîúéï...
  úåãä øáä!!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3
אודות D.G.S

מידע בסיסי

אודות D.G.S
יש לי מכשיר:
iPod Touch 16gb
יש לי גירסה:
3.0

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
1,445
ממוצע הודעות ליום
0.29
הודעה אחרונה
Jb לגירסא 3.1 זמין להורדה (לא ל 3GS ו ipod touch 2g ) 16/09/09 14:07
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
3
הודעת גולשים אחרונה
17/05/09 22:53
Total Thanks
Total Thanks
8
מידע כללי
פעילות אחרונה
07/04/10 17:20
תאריך הצטרפות
13/03/08
הפניות
0