אין פעילויות לאחרונה

6 הודעות מבקרים

  1. צפייה בשיחה
    ùìåí òîéú àùîç ìòæøä ÷èðä
    áøùåúé îëùéø àééôã 2 òí âøñä 4.3.5
    àðé øåöä ìáöò òãëåï âøñä ì5.0.1 , ìàçø áéöåò ùì ùìì ðéñéåðåú àðé òãééï î÷áì äåãòú ùâéàä ùì 3194 àùîç ìãòú îä ðéúï ìòùåú
    áåöò äñøä ùì äàééèåðñ ìâøñä ðîåëä î10.6.1 åòáøúé òì ëåìí î10.5.0
    åâí ùéîåù áèééðéàîáøìä àê ìà îæä ìé àú äâøñú äîëùéø àðé ãéé ðåàù

    úåãä îøàù
    àéöé÷
  2. òîéú äúçáøúé ñéîåï
  3. צפייה בשיחה
    àçé, úåãä òì äòæøä.. úùîò ìôé îä ùäáðúé îîê äåøãúé àú äifunbox åäëì àáì äúåëðä òöîä ìà îåú÷ðú ìé òì äîëùéø ëáø (îç÷úé àåúä ãøê äñéãéä) äáòéä ùäîëùéø òãééï ásafe mode..àéï ãøê ìáãå÷ îä âåøí ìæä? àå îùäå ååãàé ëãé ìöàú îæä ëé àéï ìé ëøâò ëìåí òì äàééôåï... ìà äåãòåú, ìà úîåðåú, ìà îåæé÷ä, ìà àðùé ÷ùø. àðé îîù îãåëà, àùîç àí úåëì ìòæåø ìé.
  4. צפייה בשיחה
    òðéúé ìê òì äúùåáåú
    áåà úé÷ç àú äîëùéø ùìé.
    úú÷ùø àìéé 0544808115
  5. צפייה בשיחה
    äéé,
    áàçú äúâåáåú ùìê øàéúé ùàîøú ù÷øä ìê äî÷øä òí äñéãéä áöáò ìáï ùäú÷ðú âøñà ìà ðëåðä âí ìé æä ÷øä àéê ñéãøú àú æä áñåó?
  6. צפייה בשיחה
    àùîç ì÷áì àú äîãøéê ìôøéöä michazzz@hotmail.com
    úåãä øáä!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 6 הודעות גולשים מתוך 6
אודות Amit.S

מידע בסיסי

תאריך לידה
February 27, 1982 (40)
אודות Amit.S
יש לי מכשיר:
iPod Touch 4 32gb
יש לי גירסה:
5.0.1
חברת סלולר:
אחר
מיקום:
אזור השפלה והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
1,994
ממוצע הודעות ליום
0.46
הודעה אחרונה
העברת אפליקציות מרובה | Multiconmover 05/07/12 15:05
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
6
הודעת גולשים אחרונה
17/04/12 12:35
Total Thanks
Total Thanks
342
מידע כללי
פעילות אחרונה
11/11/13 22:22
תאריך הצטרפות
10/11/10
הפניות
1

2 חברים

  1. Lior.B Lior.B מנותק/ת

    iPhoner שועל על!

    Lior.B
  2. Simonfraiberg Simonfraiberg מנותק/ת

    iPhoner חדש

    Simonfraiberg
מוצגים 1 חברים עד 2 מתוך 2