אין פעילויות לאחרונה

16 הודעות מבקרים

 1. äéé úåîø, ø÷ òëùéå àðé ÷åìè àú ääåãòä äæå =)
  ì÷çúé áçùáåï åàùîç ìñ÷åø àåúä, àëï àçú äèåáåú.
  úåãä
 2. צפייה בשיחה
  äéé îéé÷ what's up man?
  ùîò àçé òëùéå çæøúé îîéàîé åáï ãåã ùìé ÷ðä òøëä ìàééôã 3 ùð÷øàú retinaHaz3 åàðé çééá ìäâéã ìê àçé äéà îãäéîä, îåúàîú áùìîåúä àéé÷åðéí áHD ú÷ðä àåúä àå úåøéã àåúä àí éù ìê î÷åøåú îùìê åúòùä òìéä ñ÷éøä ëé äéà ùååä àçé
 3. ëîåáï ùéù àê ëîå ùîöåééï ìé áçúéîä àéï öåøê ìùìåç ôøèé,äééúé òåðä ìê áôåñè.
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê îéé÷
  àúä îëéø úåëðä ùàðé îú÷ùø ìîùäå àå ùàå àìé éù úîåðä ùìå ôåøôéì ùìå áôééñáå÷ ?
  àí àúä éåãò àéæä úåëðä æàú äùîç ùúáéà ìé àåúä úåãä øáä
 5. צפייה בשיחה
  îééé÷ îä äîöá àçé äøáä æîï ìà äééúé ôä àçé åçìå ëîä áòéåú àí úåëì á÷èðä ìòæåø ìé ðùîä àðé àùîç:
  1 àðé ìà îöìéç ìùìåç åìôøñí ðåùà çãù-æ"à àðé ôåúç ðåùà åùàðé áà ìùìåç àåúå ùééúôøñí àéï ìé àú äàôùøåú ùì äøéáåò "ùìç" éù ìé ø÷ úöåâä î÷ãéîä àå öåø ðåùà îùäå ëæä...

  2. àðé ìà îöìéç ìäâãéø úîåðä îäàìáåí úîåðåú ùìé ùúäéä áø÷ò-æ"à àí àúä æåëø îç÷úé àú äååéðèø åàú îâååï äàôìé÷öéåú ùäéå ìé ùú÷òå ìé àú äîëùéø ìôðé åòëùéå ùàðé áà ìäâãéø úîåðä äåà ìà ðåúï ìé àú äàôùøåéåú ùì "âïí åâí" àå ø÷ ø÷ò àå ø÷ îñê äáéú åëàìä...äåà îâãéø ìé àåúå ø÷ò åáúàëìñ áø÷ò äåà îñê ùçåø åø÷ ùàðé ñåâø àú äàééôåï éù úîåðä îä àúä çåùá ùäáòéä ôä?

  úåãä øáä úåúçç!!!
 6. צפייה בשיחה
  äéé îéé÷ ôøñîúé àéæä úâåáä úçú äðåùà "òæøä áá÷ùä" àðé éåãò ùàúä àçã äúåúçéí ëàï òåæø ìëåìí åìëï àðé ôåðä àìééê àéùéú ùúòæåø ìé áá÷ùä á2 äùàìåú ùùàìúé áá÷ùä

  úåãä øáä àçé åéåí èåá
מוצגות 11 הודעות גולשים עד 16 הודעות גולשים מתוך 16
עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
אודות MaTaN

מידע בסיסי

תאריך לידה
January 27, 1985 (35)
אודות MaTaN
יש לי מכשיר:
iPhone 5S
יש לי גירסה:
8.1
חברת סלולר:
012 מובייל
מיקום:
אזור השפלה והסביבה

חתימהiPhones.co.il

עורך ומנהל ראשי פורום סידיה

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=74928&s=b780eb59d65585102b52eeb649fcfe1d
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל MaTaN באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
9,650
ממוצע הודעות ליום
2.56
הודעה אחרונה
איך אפשר לעשות רקע משולב במסך נעילה 04/11/15 07:39
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
16
הודעת גולשים אחרונה
21/10/14 21:47
Total Thanks
Total Thanks
1,381
מידע כללי
פעילות אחרונה
10/03/17 10:53
תאריך הצטרפות
23/09/10
הפניות
3

16 חברים

 1. Aarón Aarón מנותק/ת

  reviews Editor in chief

  Aarón
 2. Amir Kohav Amir Kohav מנותק/ת

  משתמש VIP Silver

  Amir Kohav
 3. Bar Bar מנותק/ת

  מנהל iPhones תמיכה כללית

  Bar
 4. Berny Berny מנותק/ת

  מנהל פורום מולטימדיה

  Berny
 5. ItaiHay ItaiHay מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  ItaiHay
 6. koral11 koral11 מנותק/ת

  מנהלת פורום iTunes

  koral11
 7. Lior.B Lior.B מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Lior.B
 8. Noam Noam מנותק/ת

  מנהל פורום תמיכה

  Noam
 9. OlgaL86 OlgaL86 מנותק/ת

  iPhoner חדש

  OlgaL86
 10. SASY SASY מנותק/ת

  משתמש VIP

  SASY
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 16
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון