אין פעילויות לאחרונה

16 הודעות מבקרים

 1. øàùéú ùîé îúï.
  ãáø ùðé ôúç ôåñè áðåùà åú÷áì úîéëä áùîçä. àéððé ðåúï úîéëä ôøèðéú åáâãåì ìà òåðä ìäåãòåú îá÷øéí.
 2. צפייה בשיחה
  äéé ðúï, øàéúé áàçã äôåñèéí ùäöìçú ìòãëï àú äâãøåú äîôòéì ãøê ä IFUNBOX.
  àéê òùéú æàú???

  úåãä.
 3. צפייה בשיחה
  ìîä éùø àúä ùìéìé ñäØë øöéúé ìäú÷éï ñåøñ ùøàéúé áôåøåí áàéæä àúø åäòú÷úé àåúå åæä äòúé÷ àåúå òí òåã ëîä àåúéåú åìà ùîúé ìá äåñôúé úñåøñ åæä îä ù÷øä!!!!
  áëØæ úåãä òì äðéñéåï ìòæåø!! àùîç àí úúï ìé òöä îä ìòùåú áðéãåï
  http://www.iphones.co.il/forum/threa...ml#post1416562
 4. çùáåï îééì Gmail ùòáã áâéøñà 6
  ìàçø ùéãøåâ îòøëú äôòìä
  äçùáåï "ìà îåàø", åìà ðéúï ìâùú ìãåàø.

  ðéñéúé ìáèì àú äçùáåï åìä÷éí îçãù
  àáì æä ìà òåæø.

  îä ðéúï ìòùåú ??
 5. צפייה בשיחה
  ìîä ðòìú ìé àú ääåãòåú?! áâìì ùìà ôéøèúé áëåúøú??
  ìôúåç ðåùà çãù? àå ùàúä îåæîï ìùðåú ìé àú äëåúøú...
  æä îîù äéä îéåúø
  ÷éùåø:
  http://www.iphones.co.il/forum/threa...ml#post1369285
 6. צפייה בשיחה
  äéé, àðé øåöä ìäú÷éï áàééôåï 4 ùìé àú äîéðéîì â'ìéìå÷ øöéúé ìãòú àí äîëùéø öøéê ìäéåú ôøåõ ëé ùìé ìà ôøåõ...
 7. צפייה בשיחה
  úåãä ùòðéú îäø

  äàééôåï ùìé äåà ôøåõ åîòåãëï úåëðä 6.0.1

  äåà ìà ðôì

  äèòðúé àåúå áîçùá
  àðé ùåîòú öìéìéí ùàðé ìåçöú
  åâí îùç÷éí
  äáòéä ùéçä ðëðñú àéï öìöåì???
 8. àê àðé éëåì ìîçå÷ àú äéñèåøéú äìåâéï ìôééñáå÷ áàéôåï?
 9. áá÷ùääää çééáú ìäçæéø àú äñéñîä àéêêê?
 10. úîéëä ø÷ òì âáé äôåøåí.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 16
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
אודות MaTaN

מידע בסיסי

תאריך לידה
January 27, 1985 (37)
אודות MaTaN
יש לי מכשיר:
iPhone 5S
יש לי גירסה:
8.1
חברת סלולר:
012 מובייל
מיקום:
אזור השפלה והסביבה

חתימהiPhones.co.il

עורך ומנהל ראשי פורום סידיה

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=74928&s=208de8b625cfa682f252f16b1e38b46b
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל MaTaN באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
9,649
ממוצע הודעות ליום
2.22
הודעה אחרונה
איך אפשר לעשות רקע משולב במסך נעילה 04/11/15 06:39
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
16
הודעת גולשים אחרונה
21/10/14 20:47
Total Thanks
Total Thanks
1,381
מידע כללי
פעילות אחרונה
10/03/17 09:53
תאריך הצטרפות
23/09/10
הפניות
3

16 חברים

 1. Aarón Aarón מנותק/ת

  reviews Editor in chief

  Aarón
 2. Amir Kohav Amir Kohav מנותק/ת

  משתמש VIP Silver

  Amir Kohav
 3. Bar Bar מנותק/ת

  מנהל iPhones תמיכה כללית

  Bar
 4. Berny Berny מנותק/ת

  מנהל פורום מולטימדיה

  Berny
 5. ItaiHay ItaiHay מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  ItaiHay
 6. koral11 koral11 מנותק/ת

  מנהלת פורום iTunes

  koral11
 7. Lior.B Lior.B מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Lior.B
 8. Noam Noam מנותק/ת

  מנהל פורום תמיכה

  Noam
 9. OlgaL86 OlgaL86 מנותק/ת

  iPhoner חדש

  OlgaL86
 10. SASY SASY מנותק/ת

  משתמש VIP

  SASY
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 16
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון