אין פעילויות לאחרונה

5 הודעות מבקרים

 1. ãøê äñéãéä àúä ùí ôéôàì àáì àðé òåùä áçéðí àéëùäå ôùåè áàúø àñåø ìåîø àéê åàðé îëáã àú æä åàðé ìà àåîø ....
 2. צפייה בשיחה
  ìîä øåá äèååé÷éí ùôéøñîú òåìéí ëñó?àå ùæä ëëä öøéê ìäéåú?àí ëï àéê àðé îáöò úúùìåí..
 3. rafiba02? ôùåè úåøéã àú uinique hd
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí çáø!
  øàéúé ùäòìú ôøñåí áùí , øéëåæ èååé÷éí úåëðåú åúåñôéí îñéãéä.
  äùàìä ùìé äéà:
  øàéúé ùéù ìê áîñê ùì äàééôåï öåøåú àçøåú ùì äàôì÷öéåú.:äôééñáå÷ äúéé÷éåú åëãåîä
  àùîç àí úåëì ìäñáéø ìé àéê äìú÷éï åîä àðé öøéê ìøùåí áñéãéä ëãé ìäåøéã àú æä.
 5. צפייה בשיחה
  éù îöá àú òåæø ìé?? øàéúé ùàúä øåùíí äåãòåú, àðé îùúîù çãù åàðé ìà éåãò àéê øåùîéí àðé îðñä ìôøñí åæä ìà ðåúï ìé... àúä éëåì ìòæåø ìé?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 5 הודעות גולשים מתוך 5
אודות adiadis

מידע בסיסי

תאריך לידה
December 11
אודות adiadis
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb SF
יש לי גירסה:
4.2.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
203
ממוצע הודעות ליום
0.05
הודעה אחרונה
קניית אייפד אייר בארצות הברית 10/05/14 20:02
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
5
הודעת גולשים אחרונה
26/10/11 19:01
Total Thanks
Total Thanks
31
מידע כללי
פעילות אחרונה
21/07/14 02:36
תאריך הצטרפות
25/08/10
הפניות
0

1 חבר

 1. ZIV.T ZIV.T מנותק/ת

  אחראי סדר בפורום

  ZIV.T
מוצגים 1 חברים עד 1 מתוך 1