אין פעילויות לאחרונה

9 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  úåãä
 2. צפייה בשיחה
  ìîøåú ùäôòìúé çéôåù, òãééï ìà îåöà.
 3. צפייה בשיחה
  øåðéú ùìåí,

  äàí úåëìé ì÷ùø ìé îéùäå ùéåëì/úåëì ììîãðé òáåãä áâåâì ãøééá/ãå÷ñ?
  àðé îúâåøø áàæåø öôåï.
  àùîç ìòæøúê.

  úåãä îøàù
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí úåîø ,
  àðé ëáø äîåï æîï îçôù àôìé÷öéä ùúàùø ìé ìùìåç ìîééì ëîä úîåðåú ùàøöä áöåøú ÷åáõ åìà òì ãó äîééì ëîå ùàôì ðåäâú ìòùåú ,
  éù ìé àú äàôìé÷öéä instamail ùìôðé òãëåï ìâøñà 6 òùúä àú æä îöåééï .. àçøé äòãëåï ( ôúàåí ) äéà îàôùøú ìùìåç ëîä úîåðåú ùàúä çôõ.. àáì ìà ë÷åáõ ,

  úåãä îøàù
 5. úåãä úåîø
 6. îæì èåá òì ÷áìú úô÷éã îðäìú ôåøåí àôñèåø!

  îàçì ìê äøáä äøáä äöìçä áúô÷éãê!
 7. צפייה בשיחה
  äéëï ðîöà ÷åáõ ùì àðùé ÷ùø ?(ì÷øéàä àå äòú÷ä)
 8. צפייה בשיחה
  äéé øåðéú ! àðé ãéì÷èé åìëï àé ÷öú ðáåê ìùàåì 1-äàí éù àééèåðñ áòéáøéú ? 2-ëéöã îñðëøðéí áéï ùðé îëùéøéí âí àú àðùé ÷ùø, åâí àú äéåîï ( úæëåøåú,îùéîåú ,ùðéøùîå áéåîï) àåãä ìê àí úòðé ìé áàéîééì boosany6@gmail.com çï çï äëúáä ùìê îàåã îòðééðú !
 9. צפייה בשיחה
  àúä ðçîã
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 9 הודעות גולשים מתוך 9
אודות RonitN

מידע בסיסי

אודות RonitN
יש לי מכשיר:
iPhone 6 Plus
יש לי גירסה:
8.0.2
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור השרון והסביבה

חתימה


רונית, עורכת סקירות אפסטור
iphones.co.il


סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
5,380
ממוצע הודעות ליום
1.23
הודעה אחרונה
eror 4013 בביצוע ריסטור 12/04/16 13:30
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
9
הודעת גולשים אחרונה
23/04/14 20:27
Total Thanks
Total Thanks
1,188
מידע כללי
פעילות אחרונה
12/04/16 13:40
תאריך הצטרפות
24/08/10
הפניות
1

5 חברים

 1. Aarón Aarón מנותק/ת

  reviews Editor in chief

  Aarón
 2. Lior.B Lior.B מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Lior.B
 3. mr-anderson mr-anderson מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  mr-anderson
 4. shakedirot0 shakedirot0 מנותק/ת

  iPhoner חדש

  shakedirot0
 5. תומר צייטלין תומר צייטלין מנותק/ת

  מנהל פורום "שאלות לפני קניה"

  תומר צייטלין
מוצגים 1 חברים עד 5 מתוך 5