אין פעילויות לאחרונה

2 הודעות מבקרים

 1. àçé æä ìà çáø ùìé àáì àí úéøöä úéú÷ùø àìéå
 2. ÷èâåøéä: ñèøéàå
  îåöø/ôøéè: ipod
  àæåø îëéøä: æëøåï - áðéîéðä
  ëúåáú:
  îçéø: 550 ¤ ìäùååàú îçéø ìçõ

  àéééôåã èàö' ãåø øáéòé 8 gb àí îìà îùç÷éí åùéøéí (àôùø ìîçå÷) ôåòì ëîå çãù ùëåìì ðøúé÷ ñéìé÷åï, ðøúé÷ áã, àåæðééåú åëáì ðúåðéí. ùååä!!!!!!!!!!!!!!


  èìôåï 1: 052-9194959
  èìôåï 2:

  àéù ÷ùø: âéà
  ãåà"ì: ôðä ìîôøñí  ìäâãìä åúîåðåú ðåñôåú ìçõ
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2
אודות BOY

מידע בסיסי

אודות BOY
יש לי מכשיר:
iPod Touch 8gb
יש לי גירסה:
1.0.2
חברת סלולר:
מירס
מיקום:
אזור השרון והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
0
ממוצע הודעות ליום
0
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
2
הודעת גולשים אחרונה
17/08/10 23:29
Total Thanks
Total Thanks
0
מידע כללי
פעילות אחרונה
10/05/11 02:04
תאריך הצטרפות
13/07/10
הפניות
0