אין פעילויות לאחרונה

1 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí , àðé îùúúó áúçøåú ùì æëéä àééôåï 4 äøâéì

  äúçøåú ðçùáú òì ôé ëðéñåú ì÷éùåø ùìé ,

  àðé îàåã øåöä àééôåï àê áðúééí àéï ìé àôùøåú ääåøéí ùìé ìà éëåìéí åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê ìæä ëñó ëé àðé öøéê àú äëñó ìãáøéí àçøéí (éåúø çùåáéí îäàééôåï-ìà ùèåéåú) àæ àðé øöéúé ìðñåú úçøåú åîöàúé úçøåú ù÷ì ìäéëðñ òìéä ëé äéà âí çãùä éù ÷öú îúçøéí øöðééí åâí äøöðééí ìà òí äøáä ëðñéåú àôùø òí òæøä îáçåõ á÷ìåú ìò÷åó àåúí

  àæ àðé îîù éåãä ìê àí úéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åúôøñí àåúå áúåø ñèàèåñ òì ä÷éø ùìê áôééñáå÷ ëãé ùòåã àðùéí éëðñå

  àí àúä àëï îåëï ìòæåø ìé åìôøñí àú äìéð÷ á÷éø ùìê áúåø ñèàèåñ àæ úëúåá àú æä áá÷ùä:

  ëðñå ëåìí úçøåú òí ôøñéí ùååéí, ëì 3 äî÷îåú äøàùåðéí æåëéí!!! ÷öú îúçøéí ,ëëä ù÷ì ìäúçéì åìäâéò ìî÷åîåú äøàùåðéí (ùååä ìäéëðñ)!!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1
אודות gilavr

מידע בסיסי

אודות gilavr
יש לי מכשיר:
iPhone 5s 32 gb
יש לי גירסה:
7.0.6
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור השרון והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
1,161
ממוצע הודעות ליום
0.23
הודעה אחרונה
אייפון 6 אס פלוס 16/10/15 12:54
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
1
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 20:31
Total Thanks
Total Thanks
54
מידע כללי
פעילות אחרונה
04/02/16 19:40
תאריך הצטרפות
27/02/08
הפניות
0

2 חברים

 1. Amir Kohav Amir Kohav מנותק/ת

  משתמש VIP Silver

  Amir Kohav
 2. itay5618 itay5618 מנותק/ת

  iPhoner מתחיל

  itay5618
מוצגים 1 חברים עד 2 מתוך 2