אין פעילויות לאחרונה

8 הודעות מבקרים

 1. îçùá ðééã lenovo åòåã psp ôøåõ ùîåø îàåã ôìåñ 3 ëøèéñé æéëøåï òí äîåï îùç÷éí åòåã úåñôåú
  0528838259


  îòáã: Intel Atom N450 áîäéøåú ùì 1.67Ghz
  æéëøåï ôðéîé: 1Gb DDR2 áîäéøåú ùì 667Mhz (1X1Gb)
  ãéñ÷ ÷ùéç: 250Gb áîäéøåú ùì 5400RPM
  ëøèéñ îñê: Intel Graphics Media Accelerator 3150
  ëøèéñ øùú: Realtek PCIe FE Family Controller (çéáåø RJ-45)
  ëøèéñ øùú àìçåèé: Atheros AR9285 Wireless Netíwork Adapter
  Bluetooth: ëï
  îñê: âåãì 10.1" áøæåìåöéä ùì 1024x600
  ñåììä: 6Cell áðôç ùì 4100mAh
  îòøëú äôòìä: Windows 7 Starter (òáøéú åàðâìéú. äîùúîù áåçø áäú÷ðä øàùåðä)
  îñôø çéáåøé USB: 3 çéáåøéí
  çéáåø ìîñê çéöåðé: çéáåø îñåâ D-Sub
  éöéàåú ñàåðã: îé÷øåôåï åàåæðéåú
  îöìîä: Lenovo EasyCamera áøæåìåöéä ùì 1.3 Megapixel
  ÷åøà ëøèéñé æéëøåï: ëï
 2. צפייה בשיחה
  òøá èåá,
  àðé îòåðééï ì÷ðåú àú äàééôã
  àðé îöéò 1600
  ãáø àéúé òí æä îúàéí ìê
  050-5760022 àðé îàã øöéðé
 3. צפייה בשיחה
  âðáú àú äîëùéø åáâìì æä àúä øåöä ìîëåø àåúå ëé îçôùéí àåúê áîùèøä äà? âðá..
 4. צפייה בשיחה
  àäìï.
  àðé îòåðééï àåìé áîëùéø,ãáø àéúé
  0544-544-538.
 5. צפייה בשיחה
  éù ìé ëîä ùàìåú..
  ìîä àúä ìçåõ ìîëåø àåúå òã éåí øàùåï?
  äàí éù îùäå ìà èåá áàééôåï?
 6. צפייה בשיחה
  àðé îòåðééï ì÷ðåú àú äàééôåï

  äôìàôåï ùìé äåà 0544440404

  òøï

  öåø ÷ùø áä÷ãí
 7. úãáø àéúé ìâáé äôåï ùìê àðé îòåðééï áäçìôä òì ähtc hd 2
 8. צפייה בשיחה
  htc hd2 òãééï à÷èåàìé? àí ëï ëîä àúä øåöä òìéå åáá÷ùä úúï ìé ÷öú ôøèéí òìéå
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 8 הודעות גולשים מתוך 8
אודות אריאל2009

מידע בסיסי

תאריך לידה
January 3, 1992 (30)
אודות אריאל2009
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb
יש לי גירסה:
4.0.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
346
ממוצע הודעות ליום
0.08
הודעה אחרונה
החלפה| lg v10 black 32gb 29/03/16 13:15
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
8
הודעת גולשים אחרונה
16/02/12 16:47
Total Thanks
Total Thanks
16
מידע כללי
פעילות אחרונה
16/04/16 06:05
תאריך הצטרפות
15/05/10
הפניות
0