אין פעילויות לאחרונה

12 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  äéé
  äáðúé ùàôùø âí ìäçìéó ãøëê ëéñåé æàâ îìà ìàééôåï 4
  ëîä æä òåìä áãéå÷?
 2. àúä îçåìåï ðëåï? àôùø ëúåáú ëé øàéúé ùòáøúí îäçðåú ä÷åãîú îñå÷åìåá
 3. צפייה בשיחה
  äéé
  îä äîçéø ùì îâï INVISIBLE SHIELD ùì ZAGG (îâï îìà) ëåìì ääãá÷ä?
  úåãä
  ohad.fischer@gmail.com
 4. צפייה בשיחה
  éù ìê òãéï ëøèéñ gevey sim ?
  îä îçéøå ?
 5. צפייה בשיחה
  ùìçúé ìê äåãòä òì ÷ðéä á-40 ù÷ìéí
  øàéú?
 6. צפייה בשיחה
  éù ìê àúø áî÷øä ùàôùø ìøàåú îçéøéí åãáøéí ùàúä îöéò?

  úåãä øáä,
  òîéú
 7. äéé âéà ,
  îä òí äàåæðéåú ?
 8. ùìåí âéà,
  éù ìé àééôåã ãåø øáéòé åàðé øåöä ìùàåì àí éù ìê àú äîåöø C Apple Peel T168 åäàí äåà úåîê ú÷ùåøú 3G ëìåîø GPRS

  áúåãä øáä,
  àåô÷ ÷æñ
 9. צפייה בשיחה
  ùìåí âéà,
  øöéúé ìùàåì äàí àúä éëåì ìäåöéà ÷áìä òì ä÷ðéä áîéãä åàáöò?
  îä æîï äàñô÷ä?
  áò÷øåï àðé öøéê 2 ëééñéí ìàééôåï 4 + 2 îâéðé îñê áîöáò...
  éù ìê ëééñ ùì áøöìåðä?

  úåãä îøàù,
  øåòé
 10. צפייה בשיחה
  àçã äàðùéí äúåúçéí ôä!
  ÷ðéúé îîðå àåæðéåú ñåñåú ,îâï îñê, åëáììì!
  îîù ùååä áï àãí àîéï!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 12
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
אודות גיאפון

מידע בסיסי

אודות גיאפון
יש לי מכשיר:
iPhone 4S 16gb SF
יש לי גירסה:
5.0.1
חברת סלולר:
סלקום
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
263
ממוצע הודעות ליום
0.06
הודעה אחרונה
חסין מים = חסין שכל 25/09/13 14:02
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
12
הודעת גולשים אחרונה
16/05/12 23:02
Total Thanks
Total Thanks
124
מידע כללי
פעילות אחרונה
30/11/15 14:03
תאריך הצטרפות
02/01/10
הפניות
2