אין פעילויות לאחרונה

1 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1
אודות motioz

מידע בסיסי

אודות motioz
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb SF
יש לי גירסה:
4.3.3
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור דרום

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
435
ממוצע הודעות ליום
0.10
הודעה אחרונה
פס דק מופיע ונעלם כל כמה זמן במסך אייפד אייר 18/06/14 11:30
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
1
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 15:27
Total Thanks
Total Thanks
4
מידע כללי
פעילות אחרונה
10/09/14 14:56
תאריך הצטרפות
21/12/09
הפניות
0