אין פעילויות לאחרונה

17 הודעות מבקרים

 1. çáøä ìùìåç äåãòåú ôøèéåú äñéëåé ùàðé éòðä ëàï ÷ìåååååù.
  åæä äéä ò''ô ÷áåöåú äôåøöéí .. ø÷ ùàôì ñâøä àú çåøé äàáèçä ùðñâøå åáéîéí äàçøåðéí äí äöìéçå ìäáéï ìîä .. ìãòúé ôøéöä úâéò áçåãùééí åçöé ä÷øåáéí
 2. ìôé ôøñåîéê áôåøåí àîøú ùäôøéöä ìios 5 úöà äùáåò...
  îäéëï àúä éåãò æàú?
 3. ìbiondi:ksp, ÷öú ôçåú îidigital
 4. צפייה בשיחה
  äéåí, 22:38 * #4
  tomer1749
  iPhoner ùåòì òì!

  *
  äöèøó á: May 2009
  äîëùéø ùìé: iPad 2 WiFi 32gb
  äâéøñä ùìé: 4.3.3
  äåãòåú: 2,045
  úåãåú: 63
  äåãå 290 ôòîéí á 142 úâåáåú

  úâåáä ìäåãòä: Mac áøùú àùîç ìòæøä...
  ðçîã ìôøñí ëëä ú äòá÷-àáì æä îçåõ ìçå÷éí ôä .. àúä ú÷áì àæäøä òåã îòè åàçø ëê úåùää ..
  *
  æä äéä îåôðä àìé?...
  àí ëï îöèòø ìà äöìçúé ìäáéï àåúê
  çééí
 5. צפייה בשיחה
  ùìåí ...îá÷ù òæøä ëééöã îùçøøéí àú äðòéìä ùì äàééôã ùðéúï ìñåáá àú äîñê ? úåãä îøàù .
 6. צפייה בשיחה
  øàéúé ùôéøñîú îéãò òì smart cover ì-ipad 2 , øöéúé ìùàåì îàéôä àðé éëåì ì÷ðåú àåúå áîçéø äëé æåì? îáçéðúé ìäæîéï îàúøéí îçå"ì áà áçùáåï åæä ìà ëì ëê îùðä ìé...
 7. éöàä 4.2.1
  àúä îåæîï ìùãøâ åìäðåú îî÷ìãú òáøéú áçéðí
 8. צפייה בשיחה
  äéé úåîø
  äàí éùðä ãøê ìùìí ìê éùéøåú ãøê paypal (úùìç ìé á÷ùä)
  ðéñéú âí ãøê amazon åäàåà ëåúá ìé refused ápaypal äåñôúé òåã ëøèéñå åæä éé÷ç ëîä éîéí òã ùàåëì ìäùúîù áå (á ebay àéï ìé áòéä ìùìí) àðà òãëï àåúé éù ìé éìã áï 12 ùîçëä ìî÷ìãú ùìê ,
  úåãä
 9. ëï òùå òìéé ëúáä áèìåéæéä
 10. צפייה בשיחה
  òùå òìéê ëúáä áèìååéæéä ðëåï?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 17
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
אודות tomer1749

מידע בסיסי

תאריך לידה
March 27
אודות tomer1749
יש לי מכשיר:
iPad 2 WiFi 32gb
יש לי גירסה:
5.0.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור צפון

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=45341&s=d5b5a8d7b3ec1fe339dc7254d1df51df
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל tomer1749 באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,474
ממוצע הודעות ליום
0.51
הודעה אחרונה
יום כתום: המטרה - להשיג תוכנית חודשית טובה יותר 20/05/12 17:53
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
17
הודעת גולשים אחרונה
29/11/11 18:30
Total Thanks
Total Thanks
75
מידע כללי
פעילות אחרונה
18/12/12 19:56
תאריך הצטרפות
25/05/09
הפניות
1

6 חברים

 1. AssafMoraz AssafMoraz מנותק/ת

  Banned

  AssafMoraz
 2. ipxp ipxp מנותק/ת

  משתמש VIP

  ipxp
 3. ItaiHay ItaiHay מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  ItaiHay
 4. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 5. natish natish מנותק/ת

  Editor-in-chief

  natish
 6. SASY SASY מנותק/ת

  משתמש VIP

  SASY
מוצגים 1 חברים עד 6 מתוך 6