אין פעילויות לאחרונה

4 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  äé åìãéîéø,
  àðé ùëéø åòåáã áçáøú äééè÷ ëîúëðú.
  ôéúçúé àôìé÷öéä ìàééôåï áàåôï ôøèé åàðé îúçéì ì÷áì øååçéí.
  àúä éåãò îä àðé öøéê ìòùåú îáçéðú äîéñåé? ìôé äãåç îàôì éåøã îñ ø÷ ìäëðñåú îéôï.
  àðé çééá ìäéøùí ëòåñ÷ îåøùä? éù ãøê àçøú? îä àúä òùéú?
  úåãä!
 2. צפייה בשיחה
  àééîéì ùìé 4d4m3tz@gmail.com
 3. צפייה בשיחה
  ùìåí øá.
  ùîé àãí àðé îøîú âï.
  éù ìé øòéåï ìúåëðú àééôåï.
  ðåøà ôùåè- àðé öøéê úåëðä ùëì îé ùøåöä éùìç ãøëä àìéé (ø÷ àìéé) àéîééì.
  ìà øåöä ìñôø éåúø îéãé ø÷ ùåàì ëîä æä éëåì ìòìåú ìé. ùæä éäéä âí îùäå çîåã îåùê òéï.?
  úåãä.
  îçëä.
 4. צפייה בשיחה
  àùîç àí úåëì ìéöåø òéîé ÷ùø, ìâáé ôéúåç úåëðä. úåãä
  äøàì
  0526654248
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 4 הודעות גולשים מתוך 4
אודות VladimirK

מידע בסיסי

אודות VladimirK
יש לי מכשיר:
3GS 32GB Black
יש לי גירסה:
3.1.2
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
355
ממוצע הודעות ליום
0.07
הודעה אחרונה
objective-c scrambler 25/04/10 23:10
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
4
הודעת גולשים אחרונה
16/06/11 13:35
Total Thanks
Total Thanks
3
מידע כללי
פעילות אחרונה
22/12/10 09:43
תאריך הצטרפות
04/01/08
הפניות
0

2 חברים

 1. DannyLi DannyLi מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  DannyLi
 2. עדי נחום עדי נחום מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  עדי נחום
מוצגים 1 חברים עד 2 מתוך 2