אין פעילויות לאחרונה

4 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
 2. צפייה בשיחה
  àçé àúä ôä
 3. צפייה בשיחה
  îä ÷åøä? àéê æä ð÷øà áñéãéä?ñàáñèéðâ ...

  åéù ìê îåùâ àéê àðé îùàéø àú äîã ñåììä ùì äáèøéä äéøå÷ ëîå
  ùéù áëì äî÷åîåú çåõ îáøàùé âí áøàùé? úåãä îøàù àçé
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 4 הודעות גולשים מתוך 4
אודות ishaycc

מידע בסיסי

גיל
35
אודות ishaycc
יש לי מכשיר:
3GS 16GB White SF
יש לי גירסה:
5.0.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
435
ממוצע הודעות ליום
0.09
הודעה אחרונה
יש פריצה לגרסה 9.3.2? 27/07/16 11:38
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
4
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 16:40
Total Thanks
Total Thanks
11
מידע כללי
פעילות אחרונה
08/01/18 10:47
תאריך הצטרפות
14/03/09
הפניות
0

2 חברים

 1. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 2. mr-anderson mr-anderson מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  mr-anderson
מוצגים 1 חברים עד 2 מתוך 2