אין פעילויות לאחרונה

22 הודעות מבקרים

 1. îä ÷åøä àéúê úâéã ìé??? :d

  ìà ãéáøúé àéúê éåúø îùðä áå ìîñðâ'ø àå îùäå
 2. צפייה בשיחה
  àðé ãåå÷à ëï çãù áôåøåí åæä ãçåó ìé, úåëì áá÷ùä ìòðåú ìé?
 3. צפייה בשיחה
  îöèòø òì ää÷ôöä ìà ùîúé ìá îîúé æä..
  éù ñéëåé ùúåëì ìòæåø ìé àçé ?
 4. àðé ìà îîù äáðúé ëìëê îä æä àåîø øùéåï ìîùç÷ àðé éùîç àí úñáéø..
  åàðé îåëï ìäùúúó áäâøìä .

  éåí èåá.
 5. צפייה בשיחה
  îá÷ù ìäöèøó ìäâøìä ìîùç÷ revolt áá÷ùä
  úåãä,
 6. צפייה בשיחה
  Revolt
  á÷ùä ìäöèøôåú ìäâøìä .
 7. צפייה בשיחה
  äé!
  á÷ùø ìîùç÷-revolt.
  îöèøó ìäâøìä..
  úåãä ùâéá
 8. צפייה בשיחה
  Hero of sparta 2 éöà
 9. צפייה בשיחה
  áå÷ø èåá øåòé åúåãä òì äúâåáä äîäéøä.
  àðé çãù ìòåìí äàééôåï åîëàï ùâí ìôåøåí äæä. ìà îëéø àú äðåäì ìôåñè òì àôìé÷öéä çãùä åäéä ðøàä ìé äëé èáòé ìäâéá àéôä ùùàìå òì àôìé÷öéåú ìôñéëåîèøé. àéôä ðëåï ìäòìåú àú æä?
  àùîç àí úëúáå ñ÷éøä/áé÷åøú. äàôìé÷öéä òìúä ìôðé ëùáåò åòëùéå æä âí äæîï îáçéðúðå ìòùåú úé÷åðéí åùéôåøéí.

  áúåãä îøàù,
  àäåã
 10. úåãä øáä éåáì
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 22
עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
אודות Roy.c

מידע בסיסי

תאריך לידה
June 1
אודות Roy.c
יש לי מכשיר:
iPad 2 WiFi 64gb
יש לי גירסה:
5.1.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור דרום

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=38253&s=208de8b625cfa682f252f16b1e38b46b
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל Roy.c באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
5,140
ממוצע הודעות ליום
1.05
הודעה אחרונה
Amazing Runner| כשריצה וגרפיקה מעולה נפגשים 08/10/12 11:36
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
22
הודעת גולשים אחרונה
08/07/11 08:30
Total Thanks
Total Thanks
195
מידע כללי
פעילות אחרונה
22/01/13 18:20
תאריך הצטרפות
20/02/09
הפניות
0

38 חברים

 1. alon7 alon7 מנותק/ת

  iPhoner מתקדם

  alon7
 2. AmitG AmitG מנותק/ת

  חבר צוות iPhones

  AmitG
 3. Bar Bar מנותק/ת

  מנהל iPhones תמיכה כללית

  Bar
 4. baraklock baraklock מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  baraklock
 5. CIphone CIphone מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  CIphone
 6. Cyphers Cyphers מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Cyphers
 7. danielx747 danielx747 מנותק/ת

  iPhoner מתחיל

  danielx747
 8. DannyLi DannyLi מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  DannyLi
 9. davidlev5 davidlev5 מנותק/ת

  iPhoner מתחיל

  davidlev5
 10. DJBH DJBH מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  DJBH
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 38
עמוד 1 מתוך 4 1234 אחרוןאחרון