אין פעילויות לאחרונה

1 הודעות מבקרים

  1. צפייה בשיחה
    ùìåí ùîé öçé îä ÷åøä äëåì áñãø?ùîò àçé àúä ðøàä ìé ãéé åúé÷ ôä åãé îðåñä àðé çééá ôúøåï ìëîä úåëðåú ùàé àôùø äéåí ìäåøéã îñéãéä.äàúø àí àúä îëéø ñåøñ co.il ðñâø ò÷á úáéòä îùôèéú.åò÷á æàú äñåøñ òí ëåì äúåëðåú ùúëó àðé éöééï àåúí ìà ðëðñ ìñéãéä .éù ìê àåìé àéæä î÷åøåú àçøéí àå îùäå àçø ùàôùø ìäú÷éï òì äîëùéø ëé àðé éåãò ùéù.åäúåëðåú äí:çñéîú çìåðåú ÷åôöéí...ìäåøéã ñøèéí îéåèéåá äàåøâéðì îäîëùéø ìà ämx tuob.äôòìú úåëðåú ãøê ò÷éôú äàéðèøðè ëàéìå ùàúä ñúí ãåâîà áôééñ áå÷ ùàúä öøéê äúçáøåú ìàéðøðè àæ äúåëðä îàôùøú ìê ìâìåù øâéì.åúîåðåú ìëåì àéù ÷ùø áñôø èìôåðéí áöã éù úîåðä ÷èðä ìéã ëåì ùí áñôø èìôåðéí........ùîò àçé àí àúä îáéà ìé ëîä îäãáøéí äîåòéìéí äàìä ùéç÷ú àåúä úåãä øáä ìê îçëä ìúùåáä..........
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1
אודות vayron

מידע בסיסי

אודות vayron
יש לי מכשיר:
3GS 16GB Black
יש לי גירסה:
4.0.1
חברת סלולר:
פלאפון
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
903
ממוצע הודעות ליום
0.18
הודעה אחרונה
עזרה| פריצת אייפון 4S לגרסה חדשה יותר 07/09/13 11:58
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
1
הודעת גולשים אחרונה
04/10/09 09:40
Total Thanks
Total Thanks
62
מידע כללי
פעילות אחרונה
20/11/13 07:50
תאריך הצטרפות
20/12/08
הפניות
0