אין פעילויות לאחרונה

5 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  à÷èåàìé äàééôåï?
 2. צפייה בשיחה
  áøùåúé àééôåï5 éã2 - îâéò òí ä÷åôñà äî÷åøéú - îèòï åàåæðéåú äëì ëîòè çãù.
  1700 ù"ç
  àéæåø çéôä/÷øéåú
 3. צפייה בשיחה
  î÷åøé àçé , àúä îòåðééï ?
 4. צפייה בשיחה
  äéé, àúä îúëååï ùàðé àîëåø ìê, äáðúé àåúê ðëåï? áîéãä åàúä îòåðééï áñåììú äâéáåé ìàééôåï ùìê öåø àéúé ÷ùø.
 5. צפייה בשיחה
  äéé, öåø àéúé ÷ùø îçø ðúøí ùòä, àðé îñééí áàåðéáøñéèä á6 åçöé áòøá, åéù ìé çìåðåú áîäìê äéåí, ùáäí àåëì ìîëåø ìê, àí àúä òãééï îòåðééï ãáø àéúé
  òøï
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 5 הודעות גולשים מתוך 5
אודות moroz018

מידע בסיסי

אודות moroz018
יש לי מכשיר:
לצערי עדיין עם נוקיה....
יש לי גירסה:
1.0.2
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
248
ממוצע הודעות ליום
0.05
הודעה אחרונה
למכירה /החלפה אייפון 5 04/12/14 17:16
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
5
הודעת גולשים אחרונה
14/07/14 00:29
Total Thanks
Total Thanks
2
מידע כללי
פעילות אחרונה
16/12/14 19:04
תאריך הצטרפות
03/12/08
הפניות
0