אין פעילויות לאחרונה

3 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  äîëùéø ð÷ðä áàøöåú äáøéú åðîöà úçú äàçøéåú ùì àôì
 2. צפייה בשיחה
  îçíù àú äçì÷ äàçåøé äù÷åó ìàééôåï 4 åàú äMOD òí äúôåç ùãåì÷.

  îãåáø òì äöáò äùçåø + ìáï * 2 éçéãåú îëì ñåâ.


  ùìåí ìê - àá÷ù ëé úôðä àìéé ìîééì ò"î ì÷áì äöòú îçéø
  rotemcases@hotmail.co.il

  ìà îëéø àú äMOD ëúáú åìëï àåãä ìê àí úùìç âí áúîåðä áàåúå äîééì.

  àéï ìé àú äîåöøéí áîìàé åìëï éé÷ç ëùáåòééí òã ùäñô÷ ùìé éùìç ìé àê îåáèç ìê ëé äîçéø ùååä àú ääîúðä.
 3. צפייה בשיחה
  àðé âø ìéã úì äùåîø á÷øéú àåðå .
  äîëùéø ð÷ðä áàøõ . ùîåø ëçãù .
  òåáã ðôìà ëåìì îòøëú äôòìä 5 åòðï
  ðéöï
  054-6959777
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3
אודות jeenj12

מידע בסיסי

אודות jeenj12
יש לי מכשיר:
iPhone 5s 16gb
יש לי גירסה:
7.0.4
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
501
ממוצע הודעות ליום
0.09
הודעה אחרונה
Sony xperia z3 ב-1000 ש"ח 25/09/15 18:00
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
3
הודעת גולשים אחרונה
04/01/14 23:59
Total Thanks
Total Thanks
38
מידע כללי
פעילות אחרונה
26/09/15 12:12
תאריך הצטרפות
31/10/07
הפניות
0