אין פעילויות לאחרונה

8 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  îä ÷åøä âáø?
  øöéúé ìùàåì àåúê 2 ùàìåú...
  ëù÷ðéú àú äàééôåï î÷ðãä ùéìîú áãåìø àîøé÷àé àå ÷ðãé?
  åäàí äöéòå ìê áéèåç ìçå"ì (éòðé ìàøõ) á 80 ãåìø ðåñôéí?
  àí ëï øëùú? åìîä æä òåæø ìàéæä ôâéòåú?
 2. צפייה בשיחה
  æàú äùàìä ùåá.. http://www.iphones.co.il/forum/thread176004.html
  àó àçã ìà äâéá ìé ùí...
  úåãä åîöúòø òì äçôéøä..
 3. צפייה בשיחה
  ùùé îä ðùîò âáø ÷åøàéí ìé øåàé àçé..
  àðé éåãò ùéù îéìéåï ôåñèéí áä÷ùøéí äàìä åîîù äééúé øåöä ëîä ã÷åú îæîðê ëîå ùàåîøéí àí àôùø...

  ëëä ø÷ ëîä äñáøéí ÷öøéí àåãä ìê àí úôðä àìéé ôä àå úåëì àôéìå ìùìåç äåãòä åàðé àçæåø àìéê ëùúåëì..
  0522-673638
  äîåï äîåï úåãä. åàçìä ùáú ùúäéä
 4. צפייה בשיחה
  äéé,

  ÷åãí ëì úåãä òì äòæøä.
  àðé îàåã îòåðééï ì÷ðåú àééôåï ãøê éã2 àáì ôåçã îòðééï äçñéîä.
  äàí àééôåï ñéí ôøé ùð÷ðä áàøõ âí éëåì ìäéðòì àí îãååçéí òìéå ëâðåá?

  äîåï úåãä
 5. îä ÷åøä àçé? òí àéæä âéøñà ùì redsnow àðé öøéê ìòáåã? åàéæä àôùøåéåú àðé öøéê ìñîï ùîä?
  úåãä!
 6. צפייה בשיחה
  úéáú ääåãòåú ùìê îìàä...
 7. צפייה בשיחה
  áñãø àçé äñúãøúé
 8. צפייה בשיחה
  äéé äáðúé ùàúä çñéã ùì ìòáåø îàééôåï 3gs ì4 , úåëì ìôøè îãåò? ëé ðøàä ù÷öú çáì òì äëñó... ìé éù 3g åùå÷ìú ìùãøâ
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 8 הודעות גולשים מתוך 8
אודות SASY

מידע בסיסי

אודות SASY
יש לי מכשיר:
iPhone 6 Plus
יש לי גירסה:
8.0
חברת סלולר:
פלאפון
מיקום:
אזור השרון והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
7,013
ממוצע הודעות ליום
1.37
הודעה אחרונה
למכירה אייפון שש פלוס חדש חודש אצלי נפח 64 ג'יגה מאורנ׳ג 03/09/15 15:31
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
8
הודעת גולשים אחרונה
13/03/11 19:51
Total Thanks
Total Thanks
329
מידע כללי
פעילות אחרונה
04/01/16 19:17
תאריך הצטרפות
19/07/08
הפניות
0

11 חברים

 1. Aarón Aarón מנותק/ת

  reviews Editor in chief

  Aarón
 2. Amir Kohav Amir Kohav מנותק/ת

  משתמש VIP Silver

  Amir Kohav
 3. Bar Bar מנותק/ת

  מנהל iPhones תמיכה כללית

  Bar
 4. MaTaN MaTaN מנותק/ת

  עורך פורום Cydia

  MaTaN
 5. Noam Noam מנותק/ת

  מנהל פורום תמיכה

  Noam
 6. pinimed pinimed מנותק/ת

  iPhoner מתחיל

  pinimed
 7. The Fox The Fox מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  The Fox
 8. tomer1749 tomer1749 מנותק/ת

  Banned

  tomer1749
 9. tzachi007 tzachi007 מנותק/ת

  iPhoner מתחיל

  tzachi007
 10. YAK0V YAK0V מנותק/ת

  משתמש VIP Gold

  YAK0V
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 11
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון