אין פעילויות לאחרונה

3 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  áå÷ø èåá èì éù çãù ìâáé àåøðâ?
 2. äé èì, àéððé éåãò àí ääåãòä äâéòä àìéê.
  àðé îàåã îàåã àåãä ìê àí úåëì ìòæåø ìé, àå ìôçåú ìäãøéê àåúé, ëéöã àðé ôåúø àú áòéú äçéáåø ì wap áâøñà 3.1.2 ,
  ãøê äàúø ùìê àé àôùø, æä ðåúï úöåâä ùì îìà îéìéí, àéððé éåãò àí æä xml, àáì æä ðøàä ëëä.
  àí úåëì ìäãøéê àåúé îä àðé òåùä òí æä, éòæåø ìé îàåã.


  úåãä øáä øáä îøàù.
 3. ùìåí èì åòøá èåá,
  à. úåãä òì îä ùòùéú á÷ùø ì wap.
  äùàìä ùìé äéà ëæå
  òéãëðúé ìâøñà 3.1.2 åàéððé øåàä àú äôøåôéì ùäéä ìé ìôðé ëï ùì äâãøåú ä wap ùì ñì÷åí áâøñà ä÷åãîú ùäéúä ìé 3.0.1, ðéñéúé ãøê äàúø ùìê ùåá ìäåøéã àú ääâãøåú, àáì ðôúç ìé ãó çãù áîëùéø åéù ìé îìà â'éáøéù (îìà ëúá) åäåà ìà îåøéã ìé ùåí ãáø.
  äàí îåëøú ìê äáòéä?
  äàí éù ìê ôéúøåï?

  úåãä øáä.
  îðçí.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3
אודות ttg

מידע בסיסי

גיל
38
אודות ttg
יש לי מכשיר:
1G 8gb
יש לי גירסה:
1.0.2
מיקום:
הרצליה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
98
ממוצע הודעות ליום
0.02
הודעה אחרונה
מכירה: MacBook 12inch 2015 1.2Ghz/8GB/512GB 12/07/18 21:25
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
3
הודעת גולשים אחרונה
21/03/10 10:17
Total Thanks
Total Thanks
0
מידע כללי
פעילות אחרונה
29/01/19 08:49
תאריך הצטרפות
08/10/07
הפניות
0