אין פעילויות לאחרונה

4 הודעות מבקרים

 1. ùìåí, àðé îòåðééï áàééôåã èàõ, äàí æä òãééï øìååðèé?
 2. צפייה בשיחה
  ùìåí , éù ìé àééôåï 4 îî÷ñé÷å ùòáã òã äéåí òì âøñà ùì 4.2.1 ùãøâúé ìôðé ëîä éîéí ì5.1.1
  îåãí - 04.12.01 åäàééôåï ìà îàôùø ëðéñä àìéå åäåöàú ùéçåú .. äñéí ìà òåáã !!
  îä àôùø ìòùåú áîöá æä?
  àí àúä æåëø.. ðúú ìé 2 àúøéí .. àúä éëåì ìäîìéõ ìé òì äàúø ùîîðå àúä ôøöú ? ëé ìà îîù äáðúé ëéöã åùìåç ìé ÷éùåø ìùîä ? éù ìäæëéø ëé äîëùéø îî÷ñé÷å îäçáøä TELCOM áîéãä åäí úåîëéí áôøéöä æå ..
 3. צפייה בשיחה
  àçé æä äáçåø òí äàéôåï
  àðé îàéæåø çéôä ÷øéåú åëï î÷áì áôééôì
 4. צפייה בשיחה
  àúä îãáø òì ùðé ãáøéí ùåðéí
  ìôøåõ àú äîëùéø æä ëãé ùéäéä ìê àåôöéä ìãåâîä ìäåøéã îùç÷éí ôøåöéí åáçéðí .
  ìùðåú äâãøåú åäøùàåú ùì äèìôåï , ðëåï ùâí ãøê æä àúä éëåì ìôúåç àú äîåãí ëáéëåì sim free àáì áî÷øä ùìê àúä ìà öøéê ëé äåà ð÷ðä áéùøàì
  àúä éëåì ìôøåõ ëê àúä úäðä éåúø îäàééôåï.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 4 הודעות גולשים מתוך 4
אודות Builds

מידע בסיסי

תאריך לידה
January 28, 1987 (34)
אודות Builds
יש לי מכשיר:
3G 8gb Black
יש לי גירסה:
2.2

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
227
ממוצע הודעות ליום
0.05
הודעה אחרונה
iPhone 5 על 012, לא מצליח לשלוח הודעות 29/12/13 17:01
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
4
הודעת גולשים אחרונה
02/02/13 22:45
Total Thanks
Total Thanks
2
מידע כללי
פעילות אחרונה
17/02/16 14:40
תאריך הצטרפות
22/05/08
הפניות
0