אין פעילויות לאחרונה

3 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
 2. éù ìê îñï ùàðé àåëì ìãáø àéúê? æä ìâáé äñéí ùì at&t
 3. צפייה בשיחה
  ùìçúé ìê àú äîééì åáëì àåôï àðé îîù îîù îîù îîù îåãä ìê òì òæøä...
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3
אודות ok67

מידע בסיסי

גיל
54
אודות ok67
יש לי מכשיר:
3G 8gb Black SF
יש לי גירסה:
2.2.1
מיקום:
ראשון לציון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
74
ממוצע הודעות ליום
0.01
הודעה אחרונה
למכירה אייפון 7 פלוס 128 ג'יגה שחור 08/01/18 18:24
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
3
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 17:16
Total Thanks
Total Thanks
8
מידע כללי
פעילות אחרונה
25/07/21 19:02
תאריך הצטרפות
15/04/08
הפניות
0

1 חבר

 1. galob11 galob11 מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  galob11
מוצגים 1 חברים עד 1 מתוך 1