אין פעילויות לאחרונה

6 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  éù ìê òãééï beats stuido ? àí ëï àðé àùîç àí úéöåø ÷ùø á 0528438547
 2. צפייה בשיחה
  éù ìê ôøéöä ì ps3 3.56 ?
 3. צפייה בשיחה
  äáðúé ùàúä îçôù àééôåï àðé îåëø àú ùìé 3gs 32gb îöçá îòåìä îâéò òí ä÷åôñä åàåæðéåú ùòãééï ñâåøåú äëì á 1700 ù"ç àí àúä îòåðééï
 4. צפייה בשיחה
  äîëùéø ðãì÷ åîâéá ìçéáåø î÷åø îúç, ðîöà áîöá øé÷áøé, åäñåììä îðåú÷ú.
  àí àúä øåöä äîëùéø ùìê
 5. ùìåí, àðé øåöä ìäæîéï àú äôøéöä ìñåðé PS3break
  àðé âøä áëôø ñáà åàéï ìé áòéä ìäâéò ìàæåø äøöìéä.
  àðé àùîç àí úéöåø àéúé ÷ùø áä÷ãí 054-9794564
 6. צפייה בשיחה
  ùáåò èåá àçé, øöéúé ìùàåì ëîä ãáøéí á÷ùø ìéåàñáé ùì äôøéöä ìñåðé åâí ìäæîéï àåúå:
  1. àí ëì ëìé äôøéöä òåùéí àú àåúä äôòåìä, ìîä äîçéøéí ùåðéí? åäàí éù ùéðåé áñåâéí îáçéðú äçåîøä? (äú÷ðä ùåðä, ôòåìä ùåðä àå îñåáëú éåúø)?
  2. îä äôòåìä ùàðé òåùä ëùàðé îçáø àú äëìé ìîëùéø?
  3. éù ìé ps3 ØùîïØ òí âøñä 3.30, äôøéöä çìä âí òìéå àå ø÷ òì 3.41? ëé ÷øàúé ùæä ø÷ òì äâøñä äðØì.
  4. àéê àðé îòáéø îäîçùá ìñåðé îùç÷éí ôøåöéí ãøê äàéðèøðè?
  5. áàéæä ñåâ ä÷áöéí àîåøéí ìäéåú?

  úåãä âáø åùáåò èåá
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 6 הודעות גולשים מתוך 6
אודות eitnas

מידע בסיסי

תאריך לידה
November 1, 1995 (26)
אודות eitnas
יש לי מכשיר:
iPod Touch 8gb
יש לי גירסה:
2.2.1

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
353
ממוצע הודעות ליום
0.07
הודעה אחרונה
9 זוגות רייבן רפליקה פלסטיק 03/11/12 23:13
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
6
הודעת גולשים אחרונה
18/11/12 20:11
Total Thanks
Total Thanks
2
מידע כללי
פעילות אחרונה
29/06/14 20:59
תאריך הצטרפות
07/04/08
הפניות
0