אין פעילויות לאחרונה

11 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  îä îöá?
  ÷éáìúé òñ÷ä ùì 1300+1300 òí 2 â'âéä âìéùä á 209
  àáì äãéì ùìê ÷åøõ éåúø
  àæ,àéê úåëì ìòæåø ìé ì÷áì âí ëï?
 2. ùìåí...
  éù ìé àéôåï 4 òí âøñä 4.0.2
  òí àðé îåøéã àú äâøñä ùì 4.0.1 åòåùä øéñèåø ìâøñä äæàú
  àçøé æä àðé éåëì ìôøåõ àõ äîëùéø ùìé àå ùàéï ñéëåé åìçëåú ëîå ëåìí ìôøéöä ùì 4.1?
 3. צפייה בשיחה
  àçé úãáø àéúé áôøèé îééã ëùàúä îúçáø...
  úåãä.
 4. צפייה בשיחה
  îòåðéï ìäçìéó àú äàééôåã ùìé 2G 8GB ëîå çãù äéä ùéîåù ùáåò òí äëì çãéù îçåãù éëåì ìäéåú òí àçøéåú âí àðé ìà æåëø... ôúåç ìâéøñä 3
  N73 çãù ùéîåù 3 éîéí ìâîøé.. òí äëì ñéíôøé ìëì äøùúåú òí ëì äàáéæøéí...
  îòåðéï áäçìôä òì àééôåï 2G 16GB àå àééôåï 3G 8GB
  ëì îé ùîòåðééï ùéëúåá ôøèéí åäëì..
  àééñé÷éå:377379092
  îñðâ'ø:ybz10@walla.co.il
 5. äéé àçé äâáú ìé òì äàééôåï 3g àæ äåà ìà ñéí ôøéé äåà äâéò îìåñ àðâ'ìñ
 6. צפייה בשיחה
  äéééé ..
  àôùøé ìòæåø ìé
  éù áòéäà á äéèìôåï ùìé äé ëîå äéìã äæéé àê ëéöã àôùøé ìôúåø àú äáòéä?
  http://www.youtube.com/watch?v=WVGLS3KOD_M&NR=1
  úòæåø ìéééééééé
 7. צפייה בשיחה
  ùìåí,
  àùîç àí úéöåà àéúé ÷ùø, ìâáé ôéúåç úåëðä.
  úåãä
  äøàì.
  0526654248
 8. צפייה בשיחה
  úåãä òì äúâåáä. äú÷ðúé àú categorize åáëì æàú àðé ìà øåàä òì äîñê àú äúé÷éåú àå àú äàéé÷åï ùì categorize. áúåãä îøàù òì äòæøä
 9. צפייה בשיחה
  äéé
  ìâáé äùàìä ùìé ùëçúé ìäåñéó ëé äâñä ùì ä-bootloader ùìé äéà 06.02 åìëï àðé ìà éëåì ìùðîê àú äîåãí åìôøåõ àú äàééôåï,àìà ø÷ ìùãøâ ìâøñä 3.0 äàí æä ðëåï????åàí ìà àæ àéê àðé éëåì ìùðîê àú âøñú äîåãí åìôøåõ àú äàééôåï ìøùú ôìàôåï
  úåãä
 10. צפייה בשיחה
  ôåîé îä äîöá âáø âáøé ?
  úùîò..àçé àðé îáåàñ èéìéí òåã ìà äöìçúé ìäùéâ àú ibluetooth ìîëùéø ùìé.àðé éñáéø ìê ìîä ëé àðé ìà îùúîù á winscp àæ àðé ìà éåãò àéê ìäòáéø ÷áöéí àúä îáéï àçé ?
  àùîç àí úåëì ìäùéâ ìé ÷åáõ ipa ôøåõ ùì äúåëðä
  ãáø àéúé
  éåñé
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 11
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
אודות pomiki

מידע בסיסי

תאריך לידה
June 18, 1978 (43)
אודות pomiki
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb SF
יש לי גירסה:
3.0
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור השרון והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
4,710
ממוצע הודעות ליום
0.95
הודעה אחרונה
מחפש תוסף לשיחה באמצע משחק 08/11/14 18:53
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
11
הודעת גולשים אחרונה
04/03/11 16:18
Total Thanks
Total Thanks
8
מידע כללי
פעילות אחרונה
08/11/14 19:01
תאריך הצטרפות
02/04/08
הפניות
2

8 חברים

 1. CIphone CIphone מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  CIphone
 2. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 3. natalilush natalilush מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  natalilush
 4. Nir Kornfeld Nir Kornfeld מנותק/ת

  iPhoner מתקדם

  Nir Kornfeld
 5. oriX oriX מנותק/ת

  משתמש VIP

  oriX
 6. Roy.c Roy.c מנותק/ת

  מנהל תחום משחקים

  Roy.c
 7. sativa sativa מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  sativa
 8. shellymas shellymas מנותק/ת

  iPhoner חדש

  shellymas
מוצגים 1 חברים עד 8 מתוך 8